miercuri, 18 noiembrie 2009

Sintaxa propozitiei in limba franceza

Sensul unui cuvant este dat de continutul lexical al acestuia la cere se adaugă sensurile gramaticale şi sensurile afective. Daca este extras din contextul său, un cuvant nu semnifică mare lucru. Semnificaţia sa este dată de anturajul celorlalte cuvinte care îl însoţesc.De aceea, unitatea minmala utilizată în studiul unei limbi străine este propoziţia şi, a nivelul imediat următor, fraza.

Propoziţia
Părţile propoziţiei
( Les termes de la proposition)

A. Părţile principale ( termes essentiels)

1. Subiectul ( le sujet): Pierre travaille. Il chante.

2. Predicatul ( le verbe ) : Les enfants s’amusent . Ils jouet.

B. Partile secundare ( Termes secondaires )

1. Numele predicativ ( l’attribut) : Zaza était malade.

2. Atributul

a. Substantival ( le complément du nom ) : Le visage de la femme.

b. Adjectival ( l’épithète ) : Les saules argentés.

c. Apozitia ( l’apposition ) : Bucharest, capitale de la Roumanie.

3. Complementul ( le complément)

a. complementul verbului ( le complément du verbe )

• direct ( d’objet direct) : Il aime sa patrie.

• Indirect ( d’objet indirect ) : Il obéit ằ son pere .

• Circumstantial ( circonstanciel ) : Elle chante bien. Il viendra demain.

b. complement de agent ( le complement d’agent ) : Le bon élève est appréciépar son maître.

c. Complémentul pronumelui ( complement du pronom ): Celui de mon frère.

d. Complementul adjectivului ( complément de l’adjectif) : Content de ses réponses.

e. Complementul adverbului ( complément de l’adverbe ) . Beaucoup de livres. Un peau de pain.

Niciun comentariu: