luni, 11 octombrie 2010

Verbul

In limba engleza, verbul exprima ideea existentei sau a actiunii intr-o propozitie.
Ex.: I am a student.
The students passed all their courses.
1. Cele 4 forme verbale
Terminatiile formelor din limba engleza sunt foarte usor de tinut minte. Exista 4 forme verbale de baza. Limba engleza formeaza timpurile verbale cu ajutorul verbelor auxiliare, spre deosebire de limba romana, unde timpurile verbale se formeaza cu ajutorul desinentelor. De remarcat ca in limba engleza nu exista o forma verbala speciala pentru viitor.
Cele 4 forme verbale de baza sunt importante deoarece cu aceste forme si cu ajutorul verbelor auxiliare se formeaza timpurile in limba engleza:
Numele verbului :to work
Forma de baza : I can work.I work.
Forma de trecut : I worked
Participiul prezent : I am working.
Participiul trecut: I have worked.
Cele mai frecvent folosite verbe neregulate
Urmatorul tabel reproducele cele mai frecvente verbe neregulate in patru forme verbale reprezentative:
• Forma de baza, adica infinitivul: to fly
• Persoana III singular a timpului prezent: he flies
• Persoana III singular a trecutului: he flew
• Participiul trecut: he has flown
2. Verbele auxiliare - be, have, do
Verbele auxiliare be, have, do se utilizeaza in formarea timpurilor verbale, a formelor negative si interogative.
Ex.: He is planning to get married soon.
I haven't seen Peter since last night.
Be, ca auxiliar, este folosit pentru a forma aspectul continuu, in combinatie cu participiul prezent.
Ex.: He is living in Germany.
Be, împreuna cu participiul trecut formeaza diateza pasiva
Ex.: These cars are made in Japan.
Have in combinatie cu participiul trecut formeaza timpurile perfecte.
Ex.: I have changed my mind.
I wish you had met Guy.
Prezentul perfect continuu, trecutul perfect continuu sunt formate cu ambele auxiliare be si have:
Ex.: He has been working very hard recently.
She did not know how long she had been lying there.
Be si have se folosesc de asemenea ca auxiliare pentru a forma propozitii negative si interogative cu timpurile continue si perfecte.
Ex.: He isn't going.
Hasn't she seen it yet?
Auxiliarul do se foloseste pentru a forma negativul si interogativul prezentului sau trecutului simplu.
Ex.: He doesn't think he can come to the party.
Do you like her new haircut?
Auxiliarul do se poate folosi cu verbe principale: do, have.
Ex.: He didn't do his homework.
He doesn't have any money.
In propozitii afirmative, do se foloseste doar pentru evidentiere sau contrast.
Ex.: I do feel sorry for Roger.
Nu se foloseste niciodata auxiliarul do cu verbul to be.
Singura exceptie este imperativul:
Don't be stupid!
Do be a god boy and sit still!
3. Modul
Modul verbal se refera la una dintre cele trei atitudini pe care le poate avea un vorbitor fata de continutul mesajului exprimat.
Modul indicativ, prezent in majoritatea frazelor de pe aceasta pagina, se foloseste pentru a face o afirmatie sau a pune o intrebare.
Modul imperativ se foloseste pentru a da instructiuni, ordine, directive, sugestii cu caracter pronuntat.
Ex.: Get your homework done before you watch television tonight.
Please include cash payment with your order form. Get out of town!
Se observa ca nu exista nici un subiect in aceste propozitii. Pronumele you (singular sau plural) este subiectul implicit al propozitiilor imperative. Majoritatea propozitiilor imperative vor avea deci subiectul la persoana II.
Exceptie: constructie imperativa care include un subiect la persoana I
Ex.: Let's (or Let us) work on these things together.
Modul subjonctiv se foloseste in propozitiile subordonate in urmatoarele scopuri:
1. expresia unei dorinte;
2. fraze conditionale care incep cu if si exprima o conditie ireala
3. fraze introduse prin as if sau as though si descriu speculatii sau conditii ireale
4. fraze introduse prin that si care exprima cereri, sugestii, solicitari.
Ex.: She wishes her boyfriend were here.
If Juan were more aggressive, he'd be a better hockey player.
We would have passed if we had studied harder.
He acted as if he were guilty.
I requested that he be present at the hearing.
Subjonctivul nu este un mod important in limba engleza cum este in alte limbi, de exemplu in franceza sau spaniola. In multe situatii care in alte limbi cer subjonctivul, in limba engleza sunt folosite formele numeroaselor verbe auxiliarele.
4. Verbele frazale
O alta particularitate a limbii engleze o reprezinta verbele frazale. Verbele frazale sunt formate dintr-un verb si un alt cuvant, de obicei o prepozitie. Ele au luat nastere in vorbirea de zi cu zi.
Verbele frazale au sensuri mai greu de ghicit la prima vedere si pot avea mai multe astfel de intelesuri, de multe ori diferite. Te exemplu, to come out are 18 intelesuri diferite!
Verbele pot fi combinate cu propozitii sau alte cuvinte pentru a obtine noi entitati.
Ex.: stand out, stand up, stand in, stand off, stand by, stand fast, stand pat, stand down, stand against, stand for.
Mai mult, verbul si prepozitia sa par a nu avea nici o legatura in contextul respectiv
Ex.: Fill this out! Fill out this form. (a completa un formular)
Three masked gunmen held up the Security Bank this afternoon. (a jefui)
You left out the part about the police chase down Asylum Avenue. (a omite)
The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness. (a examina)

Niciun comentariu: